Przemysł

Przemysł zajmuje kluczowe miejsce w ZNŁ, ponieważ ma wpływa na wszystko i wszystkich, od budownictwa i produkcji po sektor farmaceutyczny i energetyczny. Odgrywa ważną rolę w światowej gospodarce, ale zarazem chciwie wykorzystuje zasoby naturalne. Zapewnia to, czego potrzebujemy i pragniemy: miejsca pracy, bezpieczeństwo i towary, ale często kosztem środowiska i ludzi. 

Wysypiska śmieci są przepełnione jednorazowymi produktami niskiej jakości. ZNŁ może przyczynić się do modernizacji przemysłu, sprawić, by produkowano trwałe, przyjazne środowisku artykuły, które będą służyły nam przez lata, a potem nadawały się do recyklingu i wracały do obiegu.

ZNŁ to obniżenie poziomu zanieczyszczenia i wsparcie zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym ożywieniu gospodarki, stworzeniu nowych miejsc pracy i zwiększeniu dobrobytu.

Zrównoważony przemysł jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby. 

 

 

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • zwiększonej efektywności w wykorzystywaniu zasobów w przemyśle, co przyczyni się do ożywienia wzrostu gospodarczego i godnego zatrudnienia oraz poprawy jakości życia
  • zachęt, w tym pomocy ze strony państwa, w celu wspierania zrównoważonego przemysłu oraz wycofania subsydiów dla praktyk niezrównoważonych
  • wykorzystania zamówień publicznych, jako potężnego instrumentu stymulowania innowacji i napędzania gospodarek w kierunku zrównoważonych produktów i usług
  • prowadzenia aktywnej polityki oszczędzania energii i dywersyfikacji w kierunku zrównoważonych, czystych i bezpiecznych źródeł energii w głównych sektorach przemysłu, takich jak transport czy budownictwo