Praca i Społeczeństwo | Publikacje

20.02.2014Zielone Miejsca Pracy: Sprawdzone Rozwiązania Dla Europy

Bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów Europy. Bez pracy jest ponad 25 milionów Europejczyków, co oznacza ponad 10% ludności aktywnej zawodowo.
>

20.02.2013Zielony Nowy Ład społeczny

Ukazała się publikacja "Zielony Nowy Ład społeczny", pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana przez Green European Fundation, we współpracy z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Heinricha Boella.
>

01.08.2011Zielony Nowy Ład w Polsce

Zielony Nowy Ład w Polsce to pierwsza publikacja kompleksowo omawiająca ideę głębokiej zielonej modernizacji pod kątem priorytetów i działań polskiego rządu takich obszarach jak edukacja...
>