Praca i Społeczeństwo

Zatrudnienie często określa społeczny i ekonomiczny dobrobyt danej jednostki, współcześnie jednak dłuższe godziny pracy i wyższa produktywność nie przekładają się na poczucie szczęścia. Czy naprawdę najlepiej płatne prace to te, które najbardziej opłacają się społeczeństwu? 

Musimy na nowo zastanowić się nad tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa praca i w jakim społeczeństwie chcemy żyć. ZNŁ promuje zatrudnienie wysokiej jakości, które zapewnia dobrobyt. Jednocześnie wskazuje na konieczność głębokiej reformy społecznej. Jakość życia zawodowego jest istotna, ale musi iść w parze z lepszymi możliwościami godzenia kariery z życiem osobistym, równością płci oraz uwzględnieniem znaczenia odpoczynku, partycypacji społecznej i życia rodzinnego.

Realizacja ZNŁ sprawi, że życie nie będzie ograniczone do sfery pracy, a pieniądze przestaną stanowić siłę napędową całego społeczeństwa. Samo już zazielenienie gospodarki przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, w tym w innowacyjnych sektorach energii odnawialnej, efektywności energetycznej czy dynamicznie rozwijającej się branży „zielonych usług”. 

Rozwój nowych sektorów zrównoważonej gospodarki wiąże się z inwestycjami w zakresie adaptacji, umiejętności i edukacji. Konieczna jest edukacja, pozwalająca nam korzystać z nowych możliwości, do których wszyscy powinniśmy mieć równy dostęp. 

  

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • ustalenia wskaźników referencyjnych dla minimalnego wynagrodzenia, gwarancji godnych warunków pracy i poprawy praw pracowniczych określonych we wszystkich rodzajach umów
  • usprawnienia strategii kształcenia ustawicznego i szkoleń, by umożliwić zatrudnienie w zielonym sektorze
  • rozwoju i wsparcia alternatyw dla modelu biznesowego takich jak organizacje społecznościowe, wolontarystyczne i nie nastawione na zysk
  • zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym