Mobilność | Publikacje

23.01.2012Jaki transport w zrównoważonym rozwoju

Jaki transport w zrównoważonym rozwoju to publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prezentująca najważniejsze wystąpienia podczas debaty społecznej na ten temat w Łodzi. 
>