Mobilność

Mobilność jest kluczowa dla dobrobytu gospodarczego, zatrudnienia, integracji społecznej i dobrostanu. Z drugiej strony transport wytwarza 24% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Powoduje także, że każdego roku tysiące ludzi ginie, a setki tysięcy zostaje rannych. Zazielenianie przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego już się rozpoczęło, ale postępuje zbyt wolno i w sposób niewystarczający. 

Lepsze planowanie przestrzenne miast, dostosowanie ich do potrzeb pieszych, stworzenie zrównoważonych, opłacalnych, dostępnych i rozbudowanych sieci transportu publicznego – to wszystko może sprawić, że nasza zależność od samochodów zmaleje.

 

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • uwzględnienia lotnictwa w światowych celach redukcji emisji dwutlenku węgla, wycofania ulg podatkowych dla linii lotniczych, inwestycji w bezpieczne, zielone alternatywy jak kolej dużych prędkości czy telekonferencje ograniczające potrzebę podróży w celach biznesowych
  • promowania pojazdów z napędem elektrycznym, zaostrzenia limitów emisji dla samochodów konwencjonalnych oraz wspierania różnych form dzielenia się samochodem, wspólnych przejazdów czy wypożyczalni aut
  • stworzenia transportu przystępnego cenowo, inteligentnego i zrównoważonego, poprawy planowania przestrzennego, by miasta stały się naprawdę przyjazne dla rowerzystów i pieszych