Czekamy na Twoje wiadomości!

Prosimy o nadsyłanie dobrych praktyk i opinii przy pomocy poniższego formularza.

Dalsze informacje

Europejscy Zieloni cały czas pracują nad programem Zielonego Nowego Ładu. Więcej informacji o naszych działaniach można uzyskać kontaktując się z:

Green European Foundation asbl (Zielona Fundacja Europejska)

1 Rue du Fort Elisabeth
1463 Luksemburg


Oddział w Brukseli: 15 rue d'Arlon, B-1050 Bruksela, Belgia

telefon: +32 (0) 2 234 65 70
fax: +32 (0) 2 234 65 79
e-mail: info@gef.eu

Europejska Grupa Parlamentarna Zieloni/ Wolny Sojusz Europejski

Sekretariat główny:
Kontakt: Jean-Bernard Pierini
phone: +32 (0) 2 283 28 65
e-mail: greens.newdealeuroparl.europaeu

Office PHS02C27, Paul Henri Spaak building

60 rue Wiertz

1047 Bruksela, Belgia

Europejska Partia Zielonych

31 rue Wiertz
1050 Bruksela, Belgia

telefon: +32 2 626 07 20
e-mail: infoeuropeangreensorg

Polska wersja strony została opracowana we współpracy z Zielonym Instytutem.

Zielony Instytut

ul. Piękna 64 a/ 11
00-672 Warszawa
e-mail: biurozielonyinstytutpl