Energia

Energia (ciepło i prąd) to podstawa nowoczesnego stylu życia. Jednocześnie jednak paliwa kopalne – ropa i gaz, na których bazujemy, są w ogromnej mierze odpowiedzialne za zmiany klimatyczne.

Potrzebny jest zdecydowany zwrot ku zrównoważonej produkcji energii i ambitnym celom w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym pełnego przejścia na energię odnawialną w Europie do 2050 roku.

Energia jądrowa nie jest rozwiązaniem, gdyż niesie ze sobą nieprzewidywalne ryzyko i pozostawia toksyczne odpady, które przez tysiące lat zagrażać będą zdrowiu wielu pokoleń.

Zielony Nowy Ład wskazuje, że niezbędna jest rewolucja w obszarze energii odnawialnej. Nie tylko radykalne wpłynie to na obniżenie poziomu zanieczyszczeń, lecz także stworzy nowe miejsca pracy, wesprze transformację technologiczną i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne oraz uchroni w przyszłości europejski przemysł przed gwałtownym wzrostem cen energii na rynku światowym.

  

ZNŁ wzywa do m.in. następujących zmian:

  • ścisłego przestrzegania ustalonego celu zwiększenia do 2020 roku udziału energii odnawialnych do minimum 20% oraz do 100% najpóźniej do 2050 roku
  • stworzenia sieci energetycznej dostarczającej na obszarze całej Europy energię elektryczną z odnawialnych źródeł oraz zdecentralizowanych sieci inteligentnych, umożliwiających sprzedaż energii wytworzonej w domowych instalacjach
  • ścisłego przestrzegania ustalonego celu zwiększenia efektywności energetycznej o 20%, wprowadzenia minimalnych standardów efektywności dla wszystkich urządzeń oraz szeroko zakrojonego programu renowacji budynków
  • ścisłych standardów unijnych określających, że po 2020 roku niemożliwe będzie budowanie nowych elektrowni węglowych