Czym jest Zielony Nowy Ład?

Watch "An Introduction - Green New Deal"

 

Potrzebujemy Zielonego Nowego Ładu, ponieważ przywódcy polityczni nie rozwiązali obecnego kryzysu zgodnie z obietnicami złożonymi obywatelom. ZNŁ to kompleksowa strategia, mająca na celu zakończenie kryzysów uderzających w naszą gospodarkę, klimat, środowisko oraz sprawiedliwość społeczną. Ma on przełomowy charakter, zastępuje bowiem wadliwy model rozwoju oparty na krótkowzrocznym podejściu, które jest destrukcyjne dla społeczeństwa i środowiska. Został on zaprojektowany w celu zbudowania gospodarek i społeczeństw przyjaznych zarówno ludziom, jak i naszej wspólnej planecie, obecnie i w przyszłości.

Zamiast szkodliwej dla społeczeństwa i środowiska polityki cięć i zaciskania pasa, Zielony Nowy Ład proponuje ponowną regulację branży finansowej oraz przekazanie znacznych środków na zielone inwestycje w celu sfinansowania projektów dotyczących energii odnawialnej, efektywności energetycznej, efektywnej gospodarki zasobami, ochrony zasobów naturalnych oraz przemysłu, infrastruktury i mobilności kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również powiązanych z nimi badań naukowych, innowacji, kształcenia i szkoleń. Spowoduje to pobudzenie przedsiębiorczości i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Zielony Nowy Ład stawia również na aktywną walkę z bezrobociem i ubóstwem, a także odbudowę sprawiedliwości społecznej.

Jego fundamentem jest poszanowanie dla ekologicznych ograniczeń naszej planety oraz zapewnienie wszystkim ludziom możliwości dążenia do dobrobytu. Takie podejście wymaga przedefiniowania naszego stylu życia oraz rodzaju dobrobytu, do którego dążymy.

By odnieść sukces, Zielony Nowy Ład wymaga odważnych działań ze strony decydentów oraz dużego zaangażowania obywateli. Szeroki sojusz podmiotów społecznych, takich jak obywatele, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, związki zawodowe, przedsiębiorcy, instytucje oświatowe, przemysł i decydenci, umożliwi osiągnięcie masy krytycznej, potrzebnej do wprowadzenia ZNŁ w życie. Wiemy to, ponieważ odnieśliśmy już pierwsze sukcesy w wielu miejscach w Europie

 

 

Broszura „Zielony Nowy Ład w Parlamencie Europejskim”

W niniejszej broszurze omówiono starania frakcji Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim na rzecz uwzględnienia założeń Zielonego Nowego Ładu w różnych obszarach polityki, takich jak zatrudnienie, gospodarka, mobilność i energia.

Pobierz broszurę