• Zielony Nowy Ład to ...zrównoważony sposób na wyjście z kryzysu

  • Zielony Nowy Ład to ...alternatywa dla polityki zaciskania pasa, nieuwzględniającej aspektów społecznych i ekologicznych

  • Zielony Nowy Ład to ...inwestycje w energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną

  • Zielony Nowy Ład to ...walka z bezrobociem poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy

  • Zielony Nowy Ład to ...trwały, innowacyjny przemysł w służbie naszej planety

  • Zielony Nowy Ład to ...sprawiedliwość społeczna i ekologiczna dla wszystkich

  • Zielony Nowy Ład to ...inwestycje w edukację, szkolenia i aktywność społeczną dla poprawy jakości życia

  • Zielony Nowy Ład to ...nowe sposoby dążenia do dobrobytu, szczęścia i zdrowego trybu życia

  • Zielony Nowy Ład to ...inteligentne opodatkowanie sprzyjające ekologicznej gospodarce

European Greens on the Green New Deal