• Zielony Nowy Ład to ...zrównoważony sposób na wyjście z kryzysu

 • Zielony Nowy Ład to ...alternatywa dla polityki zaciskania pasa, nieuwzględniającej aspektów społecznych i ekologicznych

 • Zielony Nowy Ład to ...inwestycje w energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną

 • Zielony Nowy Ład to ...walka z bezrobociem poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy

 • Zielony Nowy Ład to ...trwały, innowacyjny przemysł w służbie naszej planety

 • Zielony Nowy Ład to ...sprawiedliwość społeczna i ekologiczna dla wszystkich

 • Zielony Nowy Ład to ...inwestycje w edukację, szkolenia i aktywność społeczną dla poprawy jakości życia

 • Zielony Nowy Ład to ...nowe sposoby dążenia do dobrobytu, szczęścia i zdrowego trybu życia

 • Zielony Nowy Ład to ...inteligentne opodatkowanie sprzyjające ekologicznej gospodarce

 • The Energy Transition Website

  Germany has drawn a lot of international attention for its aim to switch to a renewable energy economy and leave nuclear and fossil energy behind. The Heinrich Böll Foundation’s Energytransition.de website – available in different languages - details on the German Energy Transition... more
 • Zielone Miejsca Pracy: Sprawdzone Rozwiązania Dla Europy

  Bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów Europy. Bez pracy jest ponad 25 milionów Europejczyków, co oznacza ponad 10% ludności aktywnej zawodowo. more
European Greens on the Green New Deal